Ten gevolge van de daling van het aantal grote ondernemingen, zien we momenteel een toename van het aantal kmo’s. Heel wat nieuwe bedrijven in de dienstensector dus, die we meestal terugvinden in het paritaire comité 218.

Die jonge en minder jonge ondernemingen hebben soms nood aan een sociale partner die hen begrijpt en hen helpt om te groeien met een HR-structuur die naam waardig.

Heel wat van onze klanten in deze sector erkennen ondertussen de capaciteiten van CEGES. Ze weten dat we hen begrijpen en fouten of vergetelheden voorkomen zodat ze de valkuilen van de voor hen geldende sociale wetgeving vermijden. Als de arbeidsovereenkomsten coherent en ‘in orde’ lijken, zijn er heel wat sociale secretariaten die leemtes of fouten zonder meer laten staan. Onze loonadministratie waakt niet alleen over het goede verloop van terugkerende handelingen maar identificeert ook kleine onregelmatigheden die snel kunnen worden rechtgezet. Zo worden de soms desastreuze gevolgen in geval van controle vermeden.

Een klassiek voorbeeld: de aangifte van voertuigen voor privégebruik. Als er op dat vlak fouten gebeuren, moet er een vervelende fiscale correctie worden doorgevoerd. Een ander goed voorbeeld: de soms verschrikkelijke onderhandelingen tussen uzelf en de werknemer voor een compensatie van overuren of voor extralegale verlofdagen (meestal ‘recup’ genoemd). De wetgeving is één ding maar de realiteit is vaak wat anders … CEGES is zich terdege bewust van dat subtiele verschil. Onze juridische bijstand kan u dan ook helpen om op een constructieve manier om te gaan met deze vragen die vaak zorgen voor conflicten en frustraties!

Contacteer ons voor meer informatie.