Zonder gedetailleerd uit de doeken te doen welke taken we maandelijks voor onze klanten uitvoeren, sommen we hieronder een aantal van onze sterktes op. Zo zal u al snel ontdekken wat we juist doen en welke meerwaarde we voor u als werkgever kunnen betekenen.

Check-up

Bekijk eerst eens de niet-limitatieve lijst van handelingen die met loonadministratie gepaard gaan. Aan de hand daarvan zal u zien wat er allemaal aan te pas komt. Als u merkt dat u de zaken beter zou kunnen aanpakken, is het hoog tijd om ons te contacteren.

Niet-limitatieve lijst van diensten in het kader van loonadministratie

 •  Toetreding van de werkgevers tot sociale organismes
  • RSZ
  • Bedrijfsvoorheffing
  • Rijkskas voor Jaarlijks Verlof
  • Kinderbijslagfonds
  • Arbeidsongevallenverzekering
 • Opstellen van het arbeidsreglement
 • Loonberekening
 • Opstellen van de sociale documenten en brieven voor de organismes (mutualiteit, crèche … ) en de werknemers (arbeidscontract, officiële berisping, ontslag …)
 • Berekenen van de salarissen en de patronale bijdragen
 • Simulatie van de aanwervingskost
 • Volledige beheer bij economische werkloosheid (verwittiging van de RVA en van de werknemer, verzending van de werkloosheidsdocumenten …)
 • Volledig beheer van de inbeslagnames (simulatie bij de financiële instelling, berekening maandelijkse inbeslagname … )
 • Volledige afhandeling van werkongevallen
 • Respect van de termijnen en agenda’s van de sociale organismes en herlancering indien nodig
 • Opdeling van de berekening gespreid over de maand (voorschotten)
 • Analyse van de overgedragen gegevens en herlancering indien niet coherent
 • Optimalisering van salarissen en adviezen (zie voorbeeld)

Controle

Bij CEGES is er altijd een kwaliteitscontrole van het uitgevoerde werk. Dit wordt gegarandeerd door het feit dat uw beheerder uw bedrijf, uw activiteiten en uw werknemers kent. Eventuele fouten of vergetelheden bij de berekening van de loonfiches springen hem dan ook snel in het oog.
Zo tellen we bijvoorbeeld uw maaltijdcheques en controleren we of ziektebriefjes overeenkomen met de werkelijkheid en met de ingevulde gegevens.
Daarnaast beschikken we over beproefde interne procedures waarmee incoherenties makkelijk kunnen worden geïdentificeerd. Op die manier minimaliseren we het risico op fouten die later moeten worden weggewerkt of rechtgezet.

Een waardevolle zekerheid: uw volledige dossiers in onze kantoren

Als partner voor uw personeelsbeheer staan we erop uw volledige dossiers in onze kantoren te bewaren. Daarmee vergemakkelijken we uw administratie en klassement, terwijl u er toch zeker van bent dat alle belangrijke documenten beschikbaar en veilig zijn.

Het ‘last minute’-syndroom

Naast al die alledaagse handelingen zijn er natuurlijk nog heel wat last minute-elementen die roet in het eten kunnen gooien. Ook die zaken nemen wij voor onze rekening.

Beheer van uw officiële post

CEGES komt in naam van de werkgever tussen in officiële briefwisseling die naar de werknemer of diens vakbond wordt verzonden.

Voorbeeld optimalisering van salarissen

Klassieke loonsverhoging Voor Na Verschil
Bruto 2000 2500 500
Netto 1500 1714 214
Totale kost 2883.75 3667 783.25

Loonsverhoging CEGES Voor Na Verschil
Bruto 2000 2000 0
Netto 1500 1714 214
Totale kost 2883.75 3116.76 233.01