Deze sector vertegenwoordigt op dit moment de helft van ons cliënteel (hetzij meer dan 450 bedrijven). Uit de geschiedenis van CEGES blijkt bovendien duidelijk dat ons bureau eigenlijk speciaal voor die sector werd opgericht. Niet zonder reden trouwens.

Inderdaad, de horeca heeft zo zijn bijzonderheden op het vlak van personeel, wat om een goede kennis en een volledig begrip van de sector vraagt. Zo is er het grote personeelsverloop en het tijdelijke en deeltijdse karakter van de prestaties. Het spreekt voor zich dat onze dienst juridische bijstand de nodige kennis van zaken en ervaring heeft om u in eender welke situatie bij te staan.

Denk even aan de mogelijke valkuilen die u dagelijks kan tegenkomen. Wij helpen u om die te herkennen en te vermijden.

  • Heel wat werkgevers kennen de van kracht zijnde wetgeving niet en weten bijvoorbeeld niet dat het uithangen van uurroosters verplicht is. Indien tijdens een controle op de werkvloer blijkt dat u dat niet doet, hangt u een fikse boete boven het hoofd.
  • Het traditionele RSZ-forfait waarbij het salaris wordt berekend in functie van de bedrijfsomzet kan heel wat kopzorgen veroorzaken voor een sociaal secretariaat met weinig ervaring in dat domein. Het feit dat die praktijk eigenlijk steeds zeldzamer wordt, maar dat toch heel wat grote bedrijven het blijven toepassen, maakt het er niet eenvoudiger op.
  • En dan zijn er nog de typische problemen van de sector: het personeelsverloop, de afwezigheden, de conflicten, de snelheid waarmee ontslagdocumenten bezorgd moeten worden, het beheer van extra personeel … Wist u trouwens dat sommige werkgevers interimpersoneel aanwerven wanneer ze eigenlijk extra’s in dienst zouden kunnen nemen?

Tot slot kunnen we u ook helpen met onze ervaring in loonadministratie. Indien nodig kunnen we uw kosten op dat vlak optimaliseren en samen met u bekijken welke formule het best voor u werkt.

Contacteer ons voor meer informatie.