Zowel uit onze ‘missie’ als uit onze ‘visie’ heeft u vast wel al begrepen dat we alles in het werk stellen om uw leven en uw werk te vereenvoudigen in alle transparantie.

Een bevoorrechte gesprekspartner

Onze werkmethode berust op het principe van een unieke gesprekspartner. We stellen een beheerder te uwer beschikking die uw dossier van A tot Z verzorgt. Die beheerder behandelt persoonlijk uw dossier en staat garant voor de kwaliteit en de nauwkeurigheid van alle verstrekte informatie. Uw beheerder anticipeert ook in uw plaats en signaleert foutieve informatie, vergetelheden of mogelijke problemen. Hij handelt in uw belang en staat u op een efficiënte manier bij dankzij zijn kennis van uw bedrijf, uw gewoontes en uw werknemers.

Een back-upprincipe

Onze beheerders werken in duo. Zo is er altijd een back-up voor al onze klanten.

Een niet te evenaren kwaliteitscriterium

Dankzij een beproefd en doeltreffend intern systeem kunnen we onmiddellijk inschatten wanneer een van onze beheerders een breekpunt dreigt te bereiken. Zo vermijden we dat we hen overbelasten en houden we hun motivatie en hun professionele levenskwaliteit hoog zodat we onze ambitie waar kunnen maken: u volledig tevredenstellen.

Een transparant samenwerkingscontract

Opnieuw in de geest van eenvoud en openheid, leggen we u een samenwerkingscontract voor dat eenvoudig is om te begrijpen en dat geen kleine lettertjes of onduidelijke verlengingen bevat. We willen onze klanten immers niet vastbinden aan uiterst ingewikkelde contracten. We kiezen ervoor om bij onze klanten getrouwheid te creëren dankzij transparantie en dankzij de kwaliteit van ons werk.

Een gepersonaliseerde dienstverlening

Wij willen u vooral een dienstverlening op maat aanbieden (zowel wat betreft het formaat waarin documenten of gegevens u worden aangeleverd als de manier waarop u wenst te communiceren). Wij voldoen aan uw vraag in plaats van u te vertellen wat we u aanbieden!

De twee motoren van onze activiteit

De beheerder heeft de supervisie over onze twee types van dienstverlening (loonadministratie en juridische bijstand) en kan intern beroep doen op twee administratieve cellen die de stuwende kracht achter onze prestaties vormen (data-administratie en mailing).