In deze groep brengen we de handelaars onder (groot- en kleinhandelaars). Meestal gaat het natuurlijk over mensen met een bediendecontract die vallen onder algemene paritaire comités maar verkoopfuncties brengen toch een aantal bijzonderheden met zich mee. Zo wordt een salaris vaak berekend op basis van een basisloon en een commissie.

Het spreekt voor zich dat de werkgever zo weinig mogelijk wil betalen en dat de werknemer zo veel mogelijk nettoloon of voordelen wil overhouden. Dankzij onze dienst die zich met loonadministratie bezighoudt, kan u zowel uw eigen kosten als het inkomen van uw verkopers optimaliseren. Het is welbekend dat verkopers en andere commerciële profielen heel precies zijn op dat vlak want vaak zijn hun resultaten hun belangrijkste drijfveer. Dankzij onze hulp wordt uw motivatiepolitiek nog doeltreffender.

Daarnaast is onze dienst juridische bijstand ook een enorme hulp wanneer u lastige vragen krijgt over bijvoorbeeld feestdagen of uitstaande vakantiedagen. Of denk maar eens aan het updaten van het arbeidsreglement. Iets wat wel vaker problemen vormt: de aanwezigheid van een bewakingssysteem in een verkooppunt. Wanneer dat systeem niet in het arbeidsreglement vermeld wordt, en wanneer het wordt misbruikt of voor een andere dan zijn primaire functie wordt ingezet, dan hebben werknemers het recht klacht in te dienen wegens schending van hun privacy.

Contacteer ons voor meer informatie.