De sociale wetgeving verandert voortdurend. Voor een bedrijf waarvan dit niet de core business is, is het onmogelijk om die wetswijzigingen te volgen, te interpreteren, de eventuele dreigingen op te sporen en desgevallend de nodige veranderingen door te voeren.

Daarom zijn wij er! Ons team van experts (met gemiddeld 15 tot 20 jaar ervaring) staat te uwer beschikking om een antwoord te geven op al uw vragen, om u bij te staan bij geschillen of moeilijkheden en om u te verwittigen wanneer er veranderingen zijn die voor u misschien van belang kunnen zijn.

Aangezien wij uw complete en up-to-date-dossier in onze kantoren bewaren, kunnen we u ook alle nodige documenten bezorgen voor het samenstellen van een dossier voor een gerechtelijke procedure of als antwoord op een vraag van de vakbond van een van uw werknemers.

Daarnaast spelen we ook regelmatig de rol van bemiddelaar bij onderhandelingen en transacties met vakbonden. Dankzij onze ervaring en onze sociale positie kunnen we vaak bemiddelen bij problemen waarvoor een advocaat onmiddellijk een lange en dure procedure zou opstarten.

Bekijk bijvoorbeeld onderstaande, veelvoorkomende vragen waarop wij u een antwoord kunnen bieden:

 • Op welke manieren kan een opzegtermijn worden berekend en wanneer moet welke methode gebruikt worden?
 • Moet ik een werknemer uitbetalen wanneer die ziek wordt tijdens zijn proefperiode?
 • Schort tijdkrediet de opzegtermijn op?
 • Wat is het maximumbedrag dat een student mag verdienen zonder verlies van de kinderbijslag?
 • Hoe reageren wanneer een werknemer systematisch te laat aankomt?
 • Hoeveel kosten gepresteerde werkuren op een feestdag?
 • Kan ik ouderschapsverlof weigeren?

Niet-limitatieve lijst van diensten in het kader van juridische bijstand

 • Legale verplichtingen en tips (Dimona, werkvergunning, taal, beëindiging arbeidscontract, niet-recurrente voordelen gelinkt aan de resultaten …)
 • Antwoord aan de vakbonden
 • Redenen vermeld op de C4-documenten
 • Anticipatie op problemen en dreigingen
 • Versturen van brieven (officiële berisping, ontslagbrief, afwezigheidsbrief …) aan de werknemer